O naší společnosti

Jsme českou společností s ručením omezeným a naším cílem je poskytovat externí služby v oblasti vedení účetnictví, avšak v komplexní podobě a především na profesionální úrovni. Vnímáme, že kvalita a důslednost v rámci poskytování účetních služeb na tuzemském trhu v poslední době upadá. Domníváme se, že skutečný důvod takového vývoje v uplynulé době je častá lhostejnost a taktéž výskyt bezohledného přístupu mnoha OSVČ či korporací ke svým klientům. Tento stav trhu se snažíme našim přístupem neustále měnit k lepšímu a dokázat klientům, že nejen důvěra, důslednost ale i efektivní a přátelská komunikace, váženost či vstřícnost jsou stále nedílnou součástí poskytování účetních služeb a vnímáme je jako správný standard.

Externímu vedení účetnictví se věnujeme od roku 1991. Dříve na základě vydaného živnostenského oprávnění (OSVČ) a od roku 2014 jako společnost s ručením omezeným. Za dlouholetou historii vedení účetnictví jsme získali nespočet zkušeností, znalost a obratnost nejen v rámci zpracování účetních dokladů, ale také v komunikaci či zastupování klientů před správcem daně. Svěřením Vašich účetních dokladů do našich rukou získáváte především spoleh, kvalitu a hlavně jistotu.

Zakládáme si na:

Rovném a přátelském jednání

Diskrétnosti

Informovanosti klienta

Vyladěném full servisu

Profesionálním přístupu

Promptní komunikaci

Komunikaci považujeme za stěžejní část každého obchodního vztahu a v oblasti účetnictví jde o neopomenutelnou podmínku. Je z naší strany důležité, aby nás klient vnímal jako svého obchodního partnera, který hájí jeho zájmy. Poradíme Vám a řekneme, jaké jsou možnosti a co zákon umožňuje. Vždy platí, že vstupní data a informace, které nám poskytnete, považujeme za velmi citlivé a trvale platí, že nepřekročí kontury konkrétního obchodního vztahu.