Kalkulace

Položková cena

Jak tomu nebývá jinde, tak s využíváním služeb účetních společnosti je spojená i cena. Na současném trhu se můžeme setkat s několika způsoby stanovení ceny, přičemž ten nejčastější způsob je stanovení ceny tzv. na „položky“. Ačkoli se to nemusí na prvý pohled zdát, tak všeobecně platí, že tento způsob stanovení ceny není pro zákazníka zdaleka ten nejvýhodnější, neboť na každou položku je stanovena možná nejvyšší cena a nejsou zahrnuté žádné úkony účetní společnosti, bez kterých se v praxi skutečně nelze obejít.

Přesto si stojíme za tím, že tento způsob výpočtu lze využít především pro stanovení ceny přibližné popř. obvyklé na trhu. Níže uvedenou kalkulaci tedy můžete využít zejména v případě, kdy máte alespoň přibližný přehled nebo představu o obsahu Vašeho účetnictví a zajímá Vás přibližná cena za vedení právě Vašeho účetnictví. Věříme, že zjistit cenu za poskytnutí účetních služeb poměrně rychle a bez překážek je prima, ale nesmíte zapomenout, že se jedná o hrubý položkový odhad, který se zpravidla liší od skutečnosti a nezohledňuje různé bonusy, slevy na položkách za objem dokladů popř. slevy za sníženou pracnost aj.

Paušální cena

Podstatně zajímavější cenou pro zákazníka a tedy i dalším způsobem stanovení ceny je cena paušální. Tato cena není stanovena na přesném počtu položek, pohybů či zaměstnanců a dalších atributů, kdy je na položku nastavená nejvyšší možná cena, nýbrž naopak je stanovena tzv. „tabulkou“. Zmíněna tabulka představuje soubor několik skupin, přičemž každá z nich zahrnuje paušální počet dokladů, pohybů v bance, pokladních dokladů, zaměstnanců, majetku, ale také úkonů naší společnosti, přičemž ke každé skupině lze přiřadit různé slevy a bonusy dle typu a způsobu podnikání, potřeb klienta a především také pracnosti a uvážení.

Výhodou je, že za paušální cenu získáváte komplexní služby na míru, tedy přesně ty služby, které skutečně potřebujete a nepřekvapí Vás kdejaký úkon, který se účtuje nadrámec u položkového rozpočtu, ale především máte v ceně zahrnutý značný počtový rozptyl ke každé agendě. Tou největší a bezesporu i nejzvučnější výhodou je fakt, že při paušální ceně zaplatíte podstatně méně, za vyšší počet účetních pohybů a úkonů účetní společnosti než při ceně na položky.

Načítání