Nabízíme Vám naše léty nabyté zkušenosti, které rozvíjíme už od roku 1991. Jste naší inspirací ke zdokonalení účetních služeb v jednotlivých oborech podnikání.

Služby pro OSVČ

OSVČ

Naše služby poskytujeme také osobám samostatně výdělečně činným, přičemž nerozlišujeme velikost našich klientů.

Služby pro firmy

Společnosti a firmy

Značnou část naší klientely tvoří především společnosti s ručením omezeným, působící v různém odvětví trhu.

SLužby pro fyzické osoby

Fyzické osoby

Jsme připraveni poskytnout naše služby i fyzickým osobám – nepodnikatelům,
v  pracovněprávním vztahu.

Služba na míru

Služba upravená přesně dle Vašich potřeb a preferencí

Odborná pomoc

Dotazy, konzultace, řešení a ideálně žádné čekání. Jsme permanentně k dispozici

Důraz na kvalitu

Vypracujeme přehledné, průkazné a transparentní účetnictví

GDPR

Nařízení EU ohledně GDPR nám rozhodně není cizí

Princip loajality

Vaše informace, podklady, know-how i zdroje podnikání jsou u nás v bezpečí

Cloudový přístup

Vyšší zabezpečení a nonstop přístup od kudkoliv

Jak bude probíhat převod Vašeho účetnictví?

Převod Vašeho účetnictví do naší správy máme nastaven tak, aby byl pro Vás co nejjednoduší. Prvně je potřeba s námi podepsat rámcovou smlouvu o vedení účetnictví, podklady ohledně souhlasu s nařízením GDPR a popř. nám udělit plnou moc pro jednání s finančím úřadem (udělení plné moci však není podmínkou). Dále budeme potřebovat poslední daňové přiznání k dani z příjmu (pokud jej máte k dispozici) a kontakt na předchozí účetní jednotku. Na základě tohoto kontaktu se o celkový převod postaráme samostatně. V případě, že Vám již zpracované účetnictví archivuje předchozí účetní jednotka, samozřejmě zajistíme převzetí celé archivace k nám.

K čemu nás opravňuje udělená plná moc na FÚ?

Znění námi vytvořené plné moci je ustanoveno tak, že nás opravňuje pouze k úkonům potřebných v jednání s finančním úřadem za Vás. Zplnomocňuje nás tedy především ke komunikaci, podávání potřebných registrací k daním, přiznání k daním, podávání kontrolních hlášení, předkládání podstatných podkladů v elektronické podobě a na vyžádání ze strany správce daně a také zastupování Vaší osoby v případě daňové kontroly. Jedná se tedy vždy a výhradně o komunikaci a dokladování u správcem daně v rámci Vaší podnikatelské činnosti tak, aby Vaše zátěž v této věci byla ideálně co nejnižší. Zároveň tak není důvod k obavám z udělení plné moci, neboť o veškeré podstatné komunikaci se správcem daně Vás budeme vždy přehledně informovat.

Jsme pojištění na odpovědost z provozu firmy?

Vykonávat soustavnou ekonomickou činnost bez řádného pojištění můžeme beznadsázky označit za hloupost a v našem oboru to platí dvojnásob. Samozřejmě jako společnost s ručením omezeným máme sjednané pojištění, a to na škodu způsobenou provozováním podnikatelské činnosti s klasifikací naší podnikatelské činnosti, tedy vedení a zpracování účetnictví. Pojištění se dále vztahuje na škody způsobené na věcech převzatých a rovněž také na na vzniklou finanční újmu. Uvedené pojištění se vztahuje na škody způsobené v účetnictví. Zároveň naším klientům nabízíme zcela dobrovolnou možnost využít služeb našich daňových poradců, kteří jsou ze zákona krytí navíc pojištěním na profesní odpovědnost. Tímto způsobem jsou klienti navíc krytí na škody v důsledku chybných daňových přiznání.

 

Je však potřeba myslet na to, že služby daňového poradce jsou vždy zpoplatněny nad rámec ceny za vedení účetnictví. Jejich služby spíše využijete v období daňových přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob, které se běžně podávají jednou za rok, až na specifické výjimky, nicméně volba je to zcela dobrovolná a přiznání lze vypracovat i bez daňového poradce. Vždy je potřeba zvážit, zda ve Vašem oboru a způsobu podnikání tyto nadrámcové služby využít či nikoli. S varianout, která je vhodná právě pro Vaše podnikání Vám velice rádi poradíme.

Jak stanovíme cenu za komplexní vedení účetnictví?

Ve většine případů požádáme klienta o předložení již zpracovaného účetnictví od předchozí účetní jednotky, případně položíme několil dalších doplňujících dotazů. Na základě zjištěných informací jsme schopni poměrně přesně stanovit cenu za poskytnuté účetní služby. Mohou však nastat situace, kdy z určitých důvodů není možné ze strany potenciálního klienta účetnictví předložit např. pro jeho nedostupnost, nebo neexistenci. V takovém případě jsou pro cenotvorbu směrodatné alespoň odhadované počty účetních případů za období (zpravidla měsíc) resp. počty faktur vydaných, faktur přijatých, počet pokladních dokladů, listů bankovního výpisu, sdělení zda existuje evidence hmotného majetku, popř. sdělení počtu zaměstnanců, dále jestli se jedná o plátce či neplátce DPH. Alespoň orientačně je pro účel stanovení ceny možné použít náš kalkulátor, který naleznete na našem webu v sekci „kalkulace“. Nezapomeňte, prosím, že vygenerovaná cena za položky je pouze orientační a často ve výsledku také nadsazená. Jako společnost si zakládáme na cenové optimalizaci ve prospěch našich klientů tak, abychom poskytli komplexní služby za paušální platbu, která je výhodnější, než cenová kalkulace z položkových počtů. Paušální cenu jsme schopni stanovit poměrně přesně za předpokladu osobního setkání.

V případě zájmu o stanovení paušální ceny právě za Vaše účetnictví nás neváhejte kontaktovat. Jedná se o nezávaznou záležitost a nezabere Vám mnoho času. Především v rámci kalkukalce zajistíme, že budete mít návrh ceny pouze za ty služby, které skutečně potřebujete.

Jaký je průběh zpracování účetnictví?

Celý proces je jednoduchý. Připravené doklady určené ke zpracování si sami vyzvedneme na určeném místě po předchozí domluvě. Alternativně je možné nám účetnictví zaslat doporučené poštou nebo elektronicky e-mailem či jinou službou, jako je google disk, úschovna apod. přičemž o bezpečnost Vašeho účetnictví při využití těchto poskytovatelů elektronických služeb nemusíte mít sebemenší starost. Veškeré cloudobé nebo diskové služby podléhají přísným bezpečnostním režimům i nařízením GDPR a přístup ke stažení je možné opatřit heslem. Přípravě dokladů nemusíte věnovat nikterak velkou pozornost, sami si je rozlišíme, seřadíme a zavedeme do pořadače s přehledným systémem. Důležité je, aby předané doklady obsahovali vše potřebné tj. veškeré podklady a bankovní výpis. V případě, že nám něco bude v průběhu zpracování scházet, určitě Vás budeme kontaktovat. Po zpracování dokladů obdržíte SMS o dokončení zpracování. Jestli jste plátcem DPH tak součástí SMS bude i výsledné DPH se všemi náležitostmi. Na podrobnosti ohledně dokončeného zpracování můžete nahlédnout také v našem informačním systému, ke kterému Vám můžeme zřídit přístup. Zpracované účetnictví Vám můžeme po dobu 15 kalendářních měsíců zdarma archivovat u nás nebo Vám účetnictví po zpracování předáme k Vaším rukám na sjednaném místě po předhcozí domluvě. Samotnou fakturaci za poskytnuté účetni služby vystavujeme vždy k poslednímu dni v měsíci.

Je důletité zmínit fakt, že zpracování účetnictví po stránce náročnosti a pracnosti je individuální záležitostí, která vyžaduje svůj čas. Je tedy minimálně žádoucí dodržovat termíny předání připravených podkladů ke zpracování. Je pochopitelné, že ne vždy může sjednaný termín vyhovovat a určitá odchylka od dohody je tolerovatelná zcela bez důsledků. Jen je potřeba na tuto skutečnost myslet s určitou pečlivostí.

Co když budete potřebovat pomoci nebo poradit?

Snažíme se být klientům k dispozici. V případě potřeby nás můžete kontaktovat telefonicky, nebo také prostřednictvím e-mailu. Drtivou většinu dotazů či požadavků (vč. e-mailové komunikace) jsme schopni řešit nebo konzultovat ihned nebo bez zbytečného odkladu.  V případě, že preferujete konzultaci spíše formou osobního setkání tak samotné uskutečnění směrujeme na co nejbližší dobu, a to buď již následující den nebo s přihlednutím i na Vaše možnosti na dohledný termín. Pohotově jsme k dispozici v běžnou pracovní dobu, ale vyřízení dotazů a potřeb našich klientů mimo pracovní dobu není nikterak vyjímečnou skutečnosti.

Na jekém území ČR poskytujeme své služby?

V rámci poskytování našich služeb se soustředíme především na Jihomoravský kraj v oblasti Brněnska a přilehlých oblastí až do vzdálenosti 35 kilometrů (Brno, Jinačovice, Kuřim, Březina, Tišnov, Sokolnice, Nikolčice, Velké Němčice, Vranovice, Němčičky, Hustopeče, Břeclav, Hodonín, Ivančice, Pohořelice, Pasohlávky, Mikulov a další). Přesto máme i stálou klientelu z podstatně vzdálenějších míst  (Praha, Ústí nad Orlicí, Znojmo, Uherské Hradiště aj.), přičemž naše spolupráce trvá bez komplikací již několik let.

Poskytujete i jednotlivé služby?

Ano. Jsme schopni poskytnout i pouze určitý segment našich služeb a není potřeba využívat komplexní servis naší společnosti. Příkladem je možné z naší strany zajišťovat pouze vedení mzdové agendy bez vedení účetnictví. Stejně tak jsme schopni poskytnout konzultace odběratelům, kteří nejsou našimi zákazníky nebo zajistit určitý úkon bez návaznosti na budoucí spolupráci (regisrace k jednotlivým daním apod.). Návrh ceny za poskytnutí jednotlivých služeb či úkonů je stanovena individuálně dle rozsahu, předpokladané pracnosti a poždavků ze strany klienta.